Slojevi upamćenog i uočenog izbijaju iz tradicije umetničkog nasleđa. U zajedničkom likovnom delu Vane Urošević i Zorana Todovića procesualni dijalog pokazuje se poentiranim smisaonim težištem. Koliko kultura našeg vremena potiskuje važnost mitskih i arhetipskih pripovesti? Naši doživljaji okružujućeg globalnog sveta, izmaknutih su uporišta. Trag linije za formaciju figura i predmeta unesen je kao utkan, ucrtavan, odštampan i bojen na providnosti podloge na svili. Simbolična ravan osnove začudnog organskog medija svile, uključuje kako autori naglašavaju „jedan poznati ciklus holandsko-francuske tapiserije iz 16. veka (Priča o caru Davidu) i crteže i gravire iz knjiga o alhemijskim mističnim doktrinama nastalim između 15. i 17. veka.

Izabrani i preobraženi likovni fundus znakova i oblika prebacili smo u jedinstveni likovni materijal (ručno bojena svila) podvrgavajući ga intervecijama (crteži tušem, vezeni na svilenoj osnovi) kao i savremenim tehnološkim postupcima (digitalna štampa).“

Izložbenu celinu dopunjuju i video projekcije otvarajući zaseban svet posvećenja. Dinamizovana moć visećih dela na svili pruža hijerarhijske, emocionalne i senzitivne selidbe u lelujave slikovite programske predstave posvećenog enterijera. Tako nastajući dijaloški likovni program paradoksalnih je ishoda: nudi u likovnim predstavama, parafrazama, fragmentima i citatima ogromnu saznajnu i predstavljačku težinu. Epski lirični i tajanstveni emocionalni preobražaji predati su opipljivosti krajnje lakog, providnog i drevnog materijala. Lebdeće etape čine obilje što uključuje paralelizme portreta, figura i situacija otvarajući primere iz skladišta zapadne istorije umetnosti, ritualnih, hijerhijskih i tajanstvenih oblikovnih kontura i stereotipe likova, figura, predmeta i njihovih međuodnosa. Prepušteni prelivanju svetlosti i animacijskim podsticajima kretnji kroz konture ljudskih tela, životinjskih sadejstava i božanskih hijerarhija. Izložba predstavlja jedinstvenu ambijentalnu celinu koju čine grupe radova različitih dimenzija: 33 kompozicije na svili (90 h 350 cm), čemu je priključeno pet grupa manjih radova (83 kompozicije), različitih dimenzija (između 5 h 10 cm do 50 h 60 cm) i deset mekih skulptura od svile, kao i jedan video rad...

VANA i ZORAN su pored samostalnih nastupa u poslednjoj deceniji izlagali zajedničke umetničke projekte:

2020. Skoplje, Nacionalna galerija: XVIII Zimski salon – Prvi greh
2019. Njujork, MC galerija: Evokativne sile
2019. Podgorica, Galerija „Centar“
2018. Čačak, Open Book of the Balkan - Dialogue, I love the art of the others
2018. Solun, Aspects of Balkan Photography, For a common narrative
2015. Novi Banovci, Muzej Macura: Izdaleka - blizu , 1914-1918.
2015. Beograd, Galerija Beograd: Le cadavre exquis
2014. Solun, Centar za savremenu umetnost – Xelios: Le cadavre exquis

Studijski tekst za katalog koji će biti realizovan nakon izložbe u Galeriji Kuće legata potpisuje Nikola Šuica.<<  Jul 2021  >>
 po  ut  sr  če  pe  su  ne 
   
 

Putopisi, Intervjui..