Dah-teatar_0DAH Teatar u 2011.godini
Festival i konferencija “Prenošenje plamena”
DAH Teatar je od 11. do 18. juna 2011. festivalom i konferencijom “Prenošenje plamena”proslavio značajni jubilej - 20 godina postojanja i rada.

Od 11. do 18. juna u okviru projekta „Prenošenje plamena“ Beograd su posetili najznačajniji stvaraoci savremenog teatra, poput: Eugenia Barbe i Odin Teatar (Danska), Peter Schuman i Bread and Puppet Teatar (USA), Jill Greenghalgh (Vels), Rena Mirecka (Poljska); Gennady Bogdanov (Rusija) i druge značajne trupe koji su naslednici „pozorišnih mastera“ našeg vremena.

Projekat se sastojao od festivala i konferencije, čije su teme bile predavanje znanja u oblasti pozorišne umetnosti, susret generacija,važnost trajanja i kontinuiteta u kulturi jedne zemlje kao i kako znanje u ovoj umetnosti koje postoji samo u trenutku dok se izvodi može da bude zabeleženo, preneto drugome i sačuvano za budućnost.Premijera predstave “Nežno,nežno,nežnije”

U okviru festivala Dah teatar je premijerno izveo predstavu “Nežno,nežno,nežnije” u Bitef teatru. Predstava je nastala u koprodukciji Dah teatra i kulturnog centra Novog Sada i u saradnji sa grupom Secondhanders. “Nežno,nežno,nežnije” je koncert-predstava koja se bavi temom nostalgije i njenim uticajem na kulturnu scenu na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Koristeći formu koncerta kao i muzičko nasleñe prostora koji je jednom bio jedinstveni kulturni prostor, istražuje se mogućnost postojanja jednog kulturnog prostora koji nije ograničen geografskim i istorijskim odrednicama već ga čine nemerljiva iskustva deljenja jednog zajedničkog fantazma o najboljoj zemlji na svetu.

Internacionalna škola za glumce i reditelje

Kao završnica festivala Dah teatar je održao dvonedeljnu 10. INTERNACIONALNU ŠKOLU ZA GLUMCE I REDITELJE. Svake godine Dah Teatar Centar za pozorišna istraživanja predstavlja intenzivan program rada na glumačkom i rediteljskom usavršavanju uz primenu tehnika savremenog teatra.


Projekat “Ne/vidljivi grad”

DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja je prva organizacija iz Srbije kojoj je Evropska komisija za obrazovanje i kulturu odobrila aplikaciju da bude nosilac i koordinator projekta “Ne/vidljivi grad” u sklopu programa EU "Kultura 2007-2013." Projekat “Ne/vidljivi grad” je već počeo sa evropskim partnerima - umetničkim organizacijama iz Danske, Velike Britanije, Makedonije i Francuske.
Projekat “Ne/vidljivi grad” ima za cilj promociju različitih etničkih kultura kroz meñu-etnički dijalog, koristeći se savremenim pozorišnim sredstvima.
Ovaj projekat je započet 2005. godine, a deo projekta u okviru programa EU "Kultura 2007- 2013." se već realizovao u Beogradu u junu i u Skoplju u novembru.


Networking Memories 2011/12

Dah Teatar je deo još jednog EU projekta čija je svrha stvaranje nove i održive mreže izmeñu 8 kulturnih i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Italije, Kosova i Srbije (Dah Teatar) koja za cilj ima uključivanje grañana u realizaciju kao i u koncepciju zajednickih aktivnosti više zemalja. Sanja Krsmanović Tasić kao deo umetničkog tima projekta NETWORKING MEMORIES radila je koreografiju i scenski pokret za predstavu „Mala škola sećanja - Kabare za nostalgičare“, koja je premijerno izvedena 26.
septembra u Prištini i 29. u Peći. U toku 2012. saradnja će se nastaviti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Italiji.


Saradnja sa PLAYHOUSE centrom

Dijana Milošević i Jugoslav Hadžić su od 26. do 29. septembra u okviru projekta "Ja mogu" sarañivali sa umetničkim centrom Plejhaus (Playhouse) u Severnoj Irskoj, Deri. U okviru programa održala se i prezentacija filma i knjige "Zajedno na delu na svetskoj sceni", panel-diskisija i radionica koju su vodile Sintija Koen (Cynthia Cohen) i Dijana Milošević u internacionalnom kulturnom centru Plejhaus.


Unutar laboratorije

I ove godine je nastavljen program Unutar laboratorije koji se održava se od 2004. godine i kreiran je za sve zainteresovane profesionalce, praktičare i teoretičare, studente. Program je održan za studente sa Koi koledža (Coe College) iz SAD-a. Cilj programa je da predstavi profesionalne "tajne" koje stoje iza metoda rada DAH Teatra Centra za pozorišna istraživanja, njegove etike i estetike.


Gostovanja u Dah Teatru


Specci e memorie
U Dah Teatru u martu 2011. je gostovao italijanski teatar Specci e memorie sa predstavama "Poslednje nebo" i "Moja Marina".
Birgitte Grimstad
U novembru 2011. Dah teatar je u saradnji sa norveškom ambasadom ugostio vodeću ličnost muzičke scene u Norveškoj još od šezdesetih godina prošlog veka Birgitte Grimstad. Brigitte je održala radionicu glasa, prezentaciju rada „Moj život“ i predstavu „Ko je bio Hans Kristijan Andersen?“.


Gostovanja

Maja Mitić je u 2011. godini odžala nekoliko radionica u Velikoj Britaniji i to na Ekses, Kent i Goldsmit Univerzitetu.
Dijana Milošević je u 2011. godini u Njujorku (SAD) učestvovala na ceremoniji dodele internacionalne nagrade “Rosamund Gitder/Martha Coigney” za koju je i sama nominovana, u organizaciji Liga žena profesionalaca u teatru i učestvovala na Brandajs univerzitetu u okviru programa Graditelji mira i umetnost.
Sanja Krsmanović Tasić učestvovala na Festivalu Magdalena Projekta, „Nasleñe i izazov“ (Legacy and Chalenge) u Kardifu (Velika Britanija), sa radionicom ART NEST i prezentacijom.
Magdalena Projekat je meñunarodna mreža žena u savremenom teatru, i ovim Festivalom je proslavila 25 godina postojanja.
Sanja Krsmanović Tasić je, takoñe, u okviru projekta
„BEZ GRANICA - INKLUZIJA,KULTURA I UMJETNOST“ u Bijelom Polju (Crna Gora), držala plesnu radionicu za polaznike sa i bez invaliditeta, koja je razultirala prezentacijom.


Učešće Dah Teatra na festivalima

BITEF POLIFONIJA, Beograd
U okviru programa Bitef polifonije Dah Teatra je učestvovao sa svojom predstavom „Ne/vidljivi grad“.
NA SOPSTVENI POGON, Beograd
U okviru festivala Nezavisne kulturne scene Srbije "Na spostveni pogon" Dah Teatar je odigrao svoju predstavu „KOD Nastasijevića”.
SKUPI FESTIVAL, Skoplje
U okviru Skupi Festivala u Skoplju Dah Teatar je učestvovao sa predstavom „Prelazeći liniju“.
VAN OKVIRA/OFF FRAME, Beograd
U okviru prvog regionalnog festivala angažovanog teatra OFF FRAME, Dah Teatar je učestvovao sa predstavom „Prelazeći liniju“.


U 2011.godini predstava „Prelazeći liniju“ je, po kritikama Zlatka Pakovića, jedina
istinita politička predstava koju smo od 2000.godine do danas videli u srpskom
pozorištu.
<<  Septembar 2020  >>
 po  ut  sr  če  pe  su  ne 
 
    

Putopisi, Intervjui..